Operat szacunkowy – co to jest

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, poświadczający o aktualnej wartości nieruchomości. Każdy operat sporządzony jest przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę majątkowego. Może być on zatrudniony przez bank albo pracować niezależnie. Operat szacunkowy jest wymagany w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, ale może być przydatny także w wielu innych sytuacjach, np.:

– przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
– postępowaniu spadkowym,
– egzekucji komorniczej,
– podziale majątku,
– wniesieniu nieruchomości jako wkładu pieniężnego do spółki.

Jak wygląda proces sporządzania operatu szacunkowego

Proces sporządzania operatu szacunkowego składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest ustalenie celu wyceny oraz przedmiotu i zakresu wyceny. Następnie rzeczoznawca majątkowy przeprowadza oględziny nieruchomości i zbiera informacje na temat jej stanu technicznego oraz otoczenia. Kolejnym krokiem jest analiza rynku nieruchomości, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość. Na podstawie zebranych informacji rzeczoznawca sporządza wstępną wersję operatu szacunkowego.

W operacie szacunkowym powinny znaleźć się informacje o położeniu, rodzaju, wielkości i opisie stanu technicznego omawianej posiadłości, a także przedstawiać źródła tych informacji. Jednym z takich źródeł może być na przykład księga wieczysta lub oględziny lokalu. Operat szacunkowy nie tylko musi zawierać dokładne dane dotyczące nieruchomości, ale powinien też w precyzyjny sposób określić cel, zakres i podstawę prawną oceny jej wartości. Oprócz samego operatu potrzebne jest również sporządzenie analizy badanego rynku nieruchomości.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj nieruchomości – czy jest to lokal mieszkalny, budynek, działka niezabudowana, czy nieruchomość komercyjna, lokalizacja nieruchomości – w dużych aglomeracjach ceny są zazwyczaj wyższe niż na prowincji, jej wielkość i stan techniczny oraz stopień skomplikowania wyceny. Doświadczenie i renoma rzeczoznawcy majątkowego również mają wpływ na koszt operatu. Ceny za sporządzenie operatu szacunkowego wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Średni koszt operatu szacunkowego

Przepisy prawne nie określają stawek za sporządzenie operatu szacunkowego. Jednak można przyjąć, że średnio:

– za sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego albo niewielkiej działki budowlanej trzeba będzie zapłacić ok. 700 – 1 000 zł,

– oszacowanie wartości domów jednorodzinnych z działkami może kosztować nawet 2 tys. zł. – operat szacunkowy gruntu rolnego albo operat szacunkowy garażu to koszt ok. 600-900 zł.

– standardowe mieszkanie w średniej wielkości mieście, to koszt rzędu 400-500 złotych.

Operat szacunkowy jest więc dokumentem, który może być niezbędny lub przydatny w wielu sytuacjach związanych z nieruchomościami. Jest to profesjonalna i obiektywna ocena wartości nieruchomości, sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat może być podstawą do podejmowania decyzji o sprzedaży, kupnie, dziedziczeniu, podziale, wywłaszczeniu lub inwestowaniu w nieruchomości. Może być również wymagany przez banki, urzędy skarbowe, sądy lub inne instytucje.