Reprezentacja przed naczelnym sądem administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) to najwyższa instancja sądownictwa administracyjnego w Polsce. Rozpatruje skargi kasacyjne na ostateczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych. Postępowanie przed NSA jest skomplikowane i wymaga znajomości specyfiki tej instytucji. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie reprezentacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizujemy się w:

• Składaniu skarg kasacyjnych do NSA

• Reprezentowaniu Klientów na rozprawach przed NSA

• Przygotowywaniu pism procesowych

• Analizie orzecznictwa NSA

• Doradztwie prawnym w zakresie postępowania przed NSA

Nasi doświadczeni prawnicy:

• Dokładnie przeanalizują Twoją sprawę i ocenią szanse na jej pomyślne zakończenie.

• Sporządzą skargę kasacyjną zgodną z obowiązującymi przepisami.

• Będą na bieżąco informować Cię o postępach w sprawie.

Zaufaj nam i wygraj z niesłuszną decyzją! Skontaktuj się z nami, jeśli:

• Otrzymałeś niekorzystną decyzję wojewódzkiego sądu administracyjnego

• Chcesz zaskarżyć decyzję do NSA

• Masz pytania dotyczące postępowania przed NSA

• Potrzebujesz porady prawnej w związku ze sprawą przed NSA

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

• Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed NSA.

• Nasi prawnicy to eksperci w dziedzinie prawa administracyjnego.

• Znamy specyfikę postępowania przed NSA i potrafimy skutecznie bronić interesów Klientów.

• Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania.

• Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

• Otrzymałeś niekorzystną decyzję organu administracji publicznej

• Chcesz zaskarżyć decyzję do NSA

• Masz pytania dotyczące postępowania przed NSA

• Potrzebujesz porady prawnej w związku ze sprawą przed NSA

Jakie są etapy postępowania przed NSA?

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) jest wieloetapowe i wymaga znajomości specyfiki tej instytucji. Poniżej przedstawiamy główne etapy postępowania przed NSA, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak przebiega proces odwoływania się od decyzji administracyjnych. Przedstawiony poniżej opis jest uproszczony i ma charakter jedynie informacyjny.

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) składa się z następujących etapów:

1. Wniesienie skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna to wniosek o uchylenie lub zmianę wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę kasacyjną można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem.

2. Wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną

Strona, przeciwko której została wniesiona skarga kasacyjna, może wnieść odpowiedź na skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej odpisu skargi.

3. Rozprawa przed NSA

NSA rozpoznaje skargę kasacyjną na rozprawie. Rozprawa jest jawna.

4. Wyrok NSA

NSA wydaje wyrok w formie postanowienia lub wyroku. Postanowienie kończy postępowanie w sprawie, natomiast wyrok może orzekać o:

• uchyleniu zaskarżonego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania temu sądowi,

• uchyleniu zaskarżonego wyroku i orzekaniu co do istoty sprawy,

• oddaleniu skargi kasacyjnej.

5. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu

Od wyroku NSA przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu. Skargę kasacyjną można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Potrzebujesz profesjonalnej reprezentacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA)? Zaufaj doświadczonym prawnikom z naszej kancelarii!