Składanie środków odwoławczych

Nie zawsze decyzja administracyjna lub sądowa jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. W takiej sytuacji przysługuje nam prawo do wniesienia środka odwoławczego. Składanie odwołania to formalny proces, który wymaga znajomości przepisów prawa i procedur. Upraszczając, jest to sposób na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec danej decyzji i żądanie jej zmiany lub uchylenia.

Odwołanie można wnieść w różnych sytuacjach, np.:

• gdy decyzja administracyjna narusza nasze prawa lub interesy,

• gdy jest niezgodna z prawem,

• gdy została wydana w niewłaściwy sposób,

• gdy jest niekorzystna dla strony.

Istnieje kilka rodzajów odwołań, m.in.:

• odwołanie od decyzji administracyjnej – wnosi się do organu odwoławczego wyższego stopnia,

• odwołanie od wyroku sądu – wnosi się do sądu wyższej instancji,

• odwołanie od uchwały organu kolegialnego – wnosi się do tego samego organu w innym składzie.

Aby złożyć odwołanie, należy:

• zachować termin do jego wniesienia (zazwyczaj 14 dni od dnia doręczenia decyzji),

• wnieść odwołanie do właściwego organu,

• opisać zaskarżoną decyzję,

• uzasadnić swoje żądanie,

• podpis odwołania.

Odwołanie może wnieść:

• strona postępowania,

• inna osoba, która ma interes prawny w uchyleniu lub zmianie decyzji,

• organ administracji publicznej z urzędu.

Organ odwoławczy, po rozpoznaniu odwołania, może:

• utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,

• uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części,

• zmienić zaskarżoną decyzję,

• umorzyć postępowanie.

Skutkiem złożenia odwołania jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (chyba że organ administracji publicznej nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności), dając stronie możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów, co finalnie może doprowadzić do zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji.

Kompleksowe wsparcie w procesie składania odwołań

Nie zgadzasz się z decyzją administracyjną? Nie wiesz, jak się odwołać? Zaufaj nam! Nasz zespół doświadczonych radców oferuje kompleksowe wsparcie w procesie składania odwołań. Zapewniamy rzetelną i profesjonalną pomoc na każdym jego etapie.

Oferujemy:

• Indywidualne podejście do każdego problemu. Dokładnie analizujemy Twoją sytuację i dostosowujemy strategię działania do jej specyfiki.

• Sporządzenie odwołania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Nasi prawnicy doskonale znają prawo administracyjne i potrafią skutecznie argumentować w Twojej sprawie.

• Reprezentację przed organem odwoławczym. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje interesy zostały należycie zabezpieczone.

• Doradztwo prawne na każdym etapie postępowania. Będziemy na bieżąco informować Cię o postępach w sprawie i odpowiadać na wszystkie Twoje pytania.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

• Gwarancja rzetelnej i profesjonalnej obsługi. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych.

• Szeroki zakres usług. Pomagamy w sporządzaniu odwołań od różnego rodzaju decyzji administracyjnych.

• Atrakcyjne ceny. Dostosowujemy wysokość wynagrodzenia do specyfiki sprawy i Twoich możliwości finansowych.

Nie czekaj, zadziałaj już teraz! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej, jak możemy Ci pomóc. Zaufaj nam i wygraj z niesłuszną decyzją!